Välkommen till Socialstyrelsen utbildning

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar inom flera olika områden och för olika yrkesprofessioner inom vård och omsorg. Dessa kurser hittar du i kurskatalogen Socialstyrelsens kurser. Är du ST-läkare har du även möjlighet att hitta specialistkompetenskurser i kurskatalogen SK-kurser.

Kurskataloger

Socialstyrelsens kurser
I kurskatalogen för Socialstyrelsens kurser hittar du kurser och utbildningar som riktar sig till olika yrkesprofessioner som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

SK-kurser
I kurskatalogen för SK-kurser (specialistkompetenskurser) hittar du statligt finansierade kurser som riktar sig till ST-läkare. Dessa kurser arrangeras av olika aktörer. Socialstyrelsen ansvarar för att en central ansökan och antagning sker till kurserna. För att vara behörig att ansöka till SK-kurser behöver du ha svensk läkarlegitimation och ha påbörjat din specialiseringstjänstgöring.

Ansökningsperiod för SK-kurser hösten 2017: stängd