Ämnesdisposition

 • Illustration av två personer som träffar myndighetsperson på ett kontor


  Personligt ombud

  OBSERVERA 

  Under vecka 3, 2020 kommer Socialstyrelsen att byta system för utbildningsportalen. Då vi inte har möjlighet att flytta med någon användardata uppmanar vi dig att logga in senast 20 december 2019 och spara ner dina kursbevis.


  Förbättringar för dig som användare i det nya systemet:

  • Inloggning med hjälp av mobilt Bank-ID.
  • Många av våra kurser kommer att ligga öppet så att de som vill kan ta del av dem utan att skapa användarkonto. För kursbevis krävs fortfarande inloggning.
  • Mer användarvänligt och trevligt gränssnitt.
  • Möjlighet att bygga ihop dina egna utbildningspaket utifrån material som finns i utbildningsportalen.

  Webbutbildningen Personligt ombud är en introduktionsutbildning för dig som är ny i rollen. För dig som redan arbetar som personligt ombud kan den fungera som en repetition. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för i vilket sammanhang ett personligt ombud verkar och vad rollen innebär.


  Klicka här för att se systemkraven för våra utbildningar. Länken öppnas i ett nytt fönster.


  Klicka här för att komma till projektplats Personligt ombud
  • Lås upp kursen


   Observera att du måste vara inloggad i utbildningsportalen och att du behöver låsa upp kursen innan du kan öppna utbildningsmodulerna. För att låsa upp kursen klickar du på länken nedan.


   Om du inte är inloggad med ett användarkonto på utbildningsportalen så kommer du först bli ombedd att logga in eller skaffa ett kostnadsfritt användarkonto när du klickar på länken.


  • Att arbeta som personligt ombud


   Två personer i dialog med myndighetsperson på kontor

   I den här modulen får du information om grunderna, till exempel vad personliga ombud (PO) gör, varför personliga ombud finns, uppdrag, ansvar och hur ombuden kan arbeta.


   • Starta modulen Att arbeta som personligt ombud SCORM-paket
    Denna blir tillgänglig när: du har loggat in
  • Din roll som personligt ombud


   Två personer vid bord.

   I den här modulen får du fördjupa dig i det personliga ombudets roll. Du får bland annat veta vad som förväntas av ett personligt ombud och hur du kan arbeta med andra parter för att stötta klienten.   • Starta modulen Din roll som personligt ombud SCORM-paket
    Denna blir tillgänglig när: du har loggat in
  • Egenmakt och delaktighet


   En person besöker arbetsförmedling

   I den här modulen får du fördjupa dig i hur det personliga ombudet kan arbeta för att uppmuntra och stötta klienten att klara saker själv och bli mer självständig. Här får du också veta mer om egenmakt, delaktighet och återhämtning.


   • Starta modulen Egenmakt och delaktighet SCORM-paket
    Denna blir tillgänglig när: du har loggat in
  • Rapportera brister


   Två personer på promenad i park

   I den här modulen får du fördjupa dig i hur det personliga ombudet kan arbeta med rapportering av systemfel och brister vad gäller den enskildes tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Du får bland annat veta när ett personligt ombud ska rapportera och inte, och hur rapporteringen går till.


   • Starta modulen Rapportera brister SCORM-paket
    Denna blir tillgänglig när: du har loggat in
  • Utvärdering


   Det är viktigt att få din åsikt för att förbättra och utveckla Socialstyrelsens webbaserade kurser och utbildningar. Utvärderingen tar cirka 5 minuter att fylla i och blir tillgänglig när du har genomfört kursen.


  • Kursbevis för Personligt ombud


   Open badge


   Socialstyrelsen utfärdar så kallade open badge för sina webbutbildningar. När du är klar med kursen tilldelas du automatiskt en badge via systemet. Under "Vanliga frågor och svar" hittar du information om var du hittar din badge och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till sidan om open badge i "Vanliga frågor och svar". Länken öppnas i ett nytt fönster.


  • Utgivare: Socialstyrelsen 

   Publicerad: 2018-01-26

   Uppdaterad:2018-02-21