Ämnesdisposition • Riktlinjeseminarium schizofreni 


  OBSERVERA 

  Under vecka 3, 2020 kommer Socialstyrelsen att byta system för utbildningsportalen. Då vi inte har möjlighet att flytta med någon användardata uppmanar vi dig som har ett användarkonto att logga in senast 20 december 2019 och spara ner dina eventuella kursbevis.


  Förbättringar för dig som användare i det nya systemet:

  • Inloggning med hjälp av mobilt Bank-ID.
  • Många av våra kurser kommer att ligga öppet så att de som vill kan ta del av dem utan att skapa användarkonto. För kursbevis krävs fortfarande inloggning.
  • Mer användarvänligt och trevligt gränssnitt.
  • Möjlighet att bygga ihop dina egna utbildningspaket utifrån material som finns i utbildningsportalen.

  Stockholms läns landsting och Storstockholm i samverkan med Socialstyrelsen inbjuder berörda beslutsfattare och professionsföreträdare i region Stockholm/Gotland till ett kunskapsseminarium kring kommande nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet är att få synpunkter på innehåll och möjliga konsekvenser och åtgärder vid ett införande.  Det regionala seminariet filmas för att olika implementeringsansvariga och professionsföreträdare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ska kunna ta del av diskussioner som förs under seminariet och på så sätt underlätta den egna verksamhetens införande av de uppdaterade riktlinjerna.


  Nedan hittar du ett forum där du dels kan ställa frågor/diskutera och där vi dels gärna ser att du utvärderar det här upplägget med filmade föreläsningar.

  Observera att du behöver ha ett användarkonto och vara inloggad på det för att kunna göra inlägg i forumet. Om du inte är inloggad när du vill göra ett inlägg, kommer du först att hamna på en sida där du kan logga in eller skapa ett kostnadsfritt användarkonto. • Program


  Genomfördes 8 december, 2017


  Klicka på rubrikerna nedan för att komma till materialet från respektive punkt på agendan, eller scrolla nedåt på sidan.


  Välkomsthälsning och introduktion

  Moderator Åsa Hedberg Rundgren, FoU Nordost, Inger Dahlbom, Vårdgivarstöd, SLL, Anna Lindskog, Storstockholm

  Presentation av remissversionen av riktlinjerna

  Sofia von Malortie, utredare, Socialstyrelsen, Gunilla Ringbäck-Weitoft, utredare Socialstyrelsen och Lena Flyckt, överläkare, Centrum för psykiatriforskning, 

  Gapanalys för införande av riktlinjerna i Stockholms län

  Christina Gustafsson, Södertälje kommun, Jenni Andersson, Psykiatri Södra, Christina Lagerbäck, Norra Stockholms Psykiatri

  Gruppdiskussioner - fyra grupper samt redovisning av diskussionerna

    1. ACT-team och mobila dygnet runt-team – hur hantera?

    2. Bostad först och IPS

    3. Somatisk hälsa och hälsofrämjande, primärvårdens samverkansroll?

    4. Samordning vid psykossjukdom och samtidigt missbruk. Psykiatrins, beroendevården respektive kommunens uppdrag?


  Moderatorn med samtalsledarna.

  Gemensam diskussion och synpunkter från auditoriet.

  • Powerpoints från seminariet
  • Välkomsthälsning och introduktion


   Moderator Åsa Hedberg Rundgren, FoU Nordost, Inger Dahlbom, Vårdgivarstöd, SLL, Anna Lindskog, Storstockholm   Presentation av remissversionen av riktlinjerna -  Introduktion till remissversionen 

   Längd: 24 min

   Tillbaka till programmet    • Presentation av remissversionen av riktlinjerna


    Sofia von Malortie, utredare, Socialstyrelsen och Lena Flyckt, överläkare, Centrum för psykiatriforskning
    1. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Indikatorer, målnivåer och utvärdering
    Längd: 4 min

    2. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Centrala rekommendationer och indikatorer
    Längd: 1,5 min


    3. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Genomgående arbetssätt
    Längd: 1,5 min


    4. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Tidiga insatser

    Längd: knappt 2 min

    5. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Stöd för återhämtning i alla faser
    Längd: 29 min


    6. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Akuta tillstånd

    Längd: 1,5 min


    7. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Fysisk hälsa

    Längd: 6,5 min


    8. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

    Längd: 5,5 min


    9. Presentation av remissversionen av riktlinjerna - Frågor och svar
    Längd: 7,5 min 

    Tillbaka till programmet 

    • Gapanalys för införande av riktlinjerna i Stockholms län


     Christina Gustafsson, Södertälje kommun, Jenni Andersson, Psykiatri Södra, Christina Lagerbäck, Norra Stockholms Psykiatri     1. Gapanalys - Presentation och intro

     Längd: 2,5 min

     Gapanalys - 2. Saknas till stor del i länet

     Längd: 9 min


     3. Gapanalys - Förekommer i länet, men i mindre omfattning

     Längd: 9 min


     4. Gapanalys - Åtgärder som förekommer i länet och ska minska i omfattning

     Längd: 3 min


     5. Gapanalys - Regionens önskemål om förtydligande av åtgärder

     Längd: 2,5 min


     Gapanalys - 6. Övergripande

     Längd: 1,5 min     Tillbaka till programmet      • Gruppdiskussioner - fyra grupper, samt redovisning av diskussionerna


      1. ACT-team och mobila dygnet runt-team – hur hantera?

      2. Bostad först och IPS

      3. Somatisk hälsa och hälsofrämjande, primärvårdens samverkansroll?

      4. Samordning vid psykossjukdom och samtidigt missbruk. Psykiatrins, beroendevården respektive kommunens uppdrag?
      1. Redovisning av gruppdiskussioner - ACT-team och mobila dygnet runt-team

      Längd: 4 min


      2. Redovisning av gruppdiskussioner - Bostad först och IPS
      Längd: 3,5 min

      3. Redovisning av gruppdiskussioner - Somatisk hälsa och hälsofrämjande, primärvårdens samverkansroll

      Längd: knappt 4 min


      4. Redovisning av gruppdiskussioner - Samordning vid psykossjukdom och samtidigt missbruk substansberoende

      Längd: knappt 6 min

      Tillbaka till programmet