Ämnesdisposition • Digital verksamhetsutveckling i vården


  Introduktion


  För dig som vill få inspiration till att arbeta med e-hälsa finns nu utbildningswebben Digital verksamhetsutveckling i vården. Den riktar sig främst till alla som jobbar inom hälso- och sjukvård, men även personal inom socialtjänsten berörs av delen om juridisk dokumentation. Utbildningen syfte är att inspirera till att utforska hur den egna organisationen arbetar med digital verksamhetsutveckling samt främja ett samarbete där medarbetarna tillsammans bidrar till och deltar i utvecklingen.


  På utbildningswebben kan du ta del av:

  • Exempel från arbete med digital verksamhetsutveckling samt ett fiktivt dramatiserat patientfall.
  • Studiosamtal där politiker, beslutsfattare, profession, patienter, etiker och jurister samtalar om sin roll i digitaliseringen av vården.
  • Berättelser, intervjuer och fakta som förklarar förutsättningarna för e-hälsa och digitalisering.
  • Juridiskt stöd för dokumentation, som kan ses som en fristående del i utbildningen och kan även användas av socialtjänsten.


  Filmen nedan ger en kort presentation av utbildningen.

  • Utbildningens kunskapsinnehåll


   Utbildningen ger dig bland annat svar på frågor om:

   • hur du kan arbeta med digitalisering och e-hälsa 
   • hur e-hälsa kan användas för att förbättra tillgänglighet, patientsäkerhet, jämlikhet och vård av patienten
   • nyttan med e-hälsa för patient, verksamhet och samhälle
   • hur du kan arbeta med uppföljning
   • verksamhetsutveckling, förutsättningar och samverkan
   • juridik, integritet och etik.


   Utbildningen innehåller även enklare kunskapstest.
   • Utbildningswebben


    Utbildningen är en så kallad utbildningswebb och ligger på en egen webbsida som du kommer till genom att klicka på länken nedan.


    Inga resultat från denna utbildningswebb kommer att sparas här i utbildningsportalen, då det rör sig om en öppen utbildning utan inlogg.   • Utgivare: Socialstyrelsen 

    Publicerad: 2018-01-18