Ämnesdisposition

 • Allmänt

  Lunchpaus vid skrivbord


  Samtal och råd om bra matvanor 


  OBSERVERA 

  Under vecka 3, 2020 kommer Socialstyrelsen att byta system för utbildningsportalen. Då vi inte har möjlighet att flytta med någon användardata uppmanar vi dig att logga in senast 20 december 2019 och spara ner dina kursbevis.


  Förbättringar för dig som användare i det nya systemet:

  • Inloggning med hjälp av mobilt Bank-ID.
  • Många av våra kurser kommer att ligga öppet så att de som vill kan ta del av dem utan att skapa användarkonto. För kursbevis krävs fortfarande inloggning.
  • Mer användarvänligt och trevligt gränssnitt.
  • Möjlighet att bygga ihop dina egna utbildningspaket utifrån material som finns i utbildningsportalen.

  Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Utbildningen är framtagen i samverkan med Livsmedelsverket.


  Utbildningen är uppdelad i tre delkurser. I varje delkurs finns möjlighet till fördjupning. Dessutom finns olika verktyg som kan användas som stöd för samtal om matvanor. Du hittar samma verktyg till höger i kursen under Verktyg för samtalet.


  Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och gå igenom delkurserna i valfri ordning. Du kan också välja att bara gå igenom en eller två delkurser. Efter genomgången delkurs gör du ett kunskapstest och fyller du i en utvärdering för att sedan kunna hämta ut ett kursbevis. Går du igenom alla delkurser i utbildningen kommer du att få tre kursbevis. Observera att du måste vara inloggad och ha låst upp kunskapstesten via länken längre ner på sidan för att kunna genomföra dem.  Klicka på knapparna nedan för att nå delkurserna.


  Gå till delkurs 1 - Kostråd
  Gå till delkurs 2 - Vem behöver stöd?
  Gå till delkurs 3 - Samtalet
  Verktyg för samtalet • Lås upp kunskapstesten


  Observera att du måste vara inloggad i utbildningsportalen och att du behöver låsa upp kunskapstesten innan du kan genomföra dem.


  Om du inte är inloggad med ett användarkonto på utbildningsportalen så kommer du först bli ombedd att logga in eller skaffa ett kostnadsfritt användarkonto när du klickar på länken.
 • Delkurs 1 – Kostråd
  Delkursen Kostråd ger teoretiska kunskaper för att kunna ge råd om bra matvanor. 


  Det tar cirka 50 60 minuter att gå igenom utbildningsmodulerna i delkursen. Tid för att göra gruppövningen är inte inräknat. • Delkurs 2 – Vem behöver stöd?  Delkursen ger kunskaper för att kunna

  • identifiera patienter med ohälsosamma matvanor
  • ta upp frågan om ohälsosamma matvanor
  • bedöma patientens behov och erbjuda åtgärd
  • bedöma när det är lämpligt att ge enkla råd om hälsosamma matvanor.


  Det tar cirka 15 minuter att gå igenom webbutbildningsmodulen i delkursen. Tid för att göra gruppövningen och ta del av fördjupningar är inte inräknat. • Delkurs 3 – Samtalet
  Delkursen Samtalet ger grundläggande kunskaper om det kvalificerat rådgivande samtalet. Deltagaren får lära sig om

  • förutsättningar och utgångspunkter för samtal och rådgivning
  • hur motiverande samtal (MI) och ett KBT-inriktat arbetssätt kan användas i ett kvalificerat rådgivande samtal om matvanor
  • hälsofrämjande förhållningssätt och andra relevanta teorier och metoder för att förändra matvanor.


  Det tar cirka 75 minuter att gå igenom webbutbildningsmodulerna i delkursen.Tid för att göra gruppövningen och ta del av fördjupningar är inte inräknat.
 • Verktyg för samtalet
  Här hittar du flera olika verktyg som kan användas som stöd för samtal om matvanor. Exempel och mallar finns också tillgängliga för utskrift.  • Utgivare: Socialstyrelsen 

  Publicerad: 2019-02-26