Ämnesdisposition

 • Illustration av två personer som träffar myndighetsperson på ett kontor  Utbildningsmaterial om Radionukleära händelser


  Socialstyrelsen har under 2017-18 genomfört ett projekt inom krisberedskap riktat mot händelser och olyckor där radionukleära ämnen är inblandade. Det kan vara t.ex. transportolyckor med radioaktiva ämnen i lasten, bränder i byggnader där olika produkter som innehåller radioaktiva ämnen förvaras, olyckor i kärnkraftverk eller terrorhändelser. 


  Målgrupp

  Målgruppen för utbildningsmaterialet är personal inom hälso- och sjuk-vården men även för t.ex. polis och räddningstjänst. 


  Genomförande av utbildningen

  Utbildningsmaterialet kan användas av enskild personal för egen inläsning eller av utbildare som genomför kurser inom området. 

  Materialet består av 7 olika delar och varje del kan användas oberoende av varandra vilket innebär att viss information finns med i flera avsnitt. Som utbildare väljer du vilka delar som ska användas och i vilken ordning de används. Materialet kan också användas som förberedelse inför en utbildning eller övning och då läser deltagarna in delar av materialet.


  Synpunkter på materialet skickas till utbildning@socialstyrelsen.se
  • Utbildningsmaterial


   Läsa materialet

   I pdf:erna nedan finns kommentarer inlagda på sidorna. För att kunna läsa kommentarerna behöver du:

   1: klicka på symbolen för lager

   2: klicka i rutan för att visa presentationsanteckningar

   3: klicka på symbolen för presentatör


   Skriva ut materialet

   Om du vill skriva ut pdf:erna med anteckningar, behöver du i utskriftsvyn markera "Sammanfatta kommentarer" innan du skriver ut.
  • Utgivare: Socialstyrelsen 

   Publicerad: 2019-04-04