Ämnesdisposition

 • Illustration - rum med personer som sitter i ett rum och tittar på TV eller dricker kaffe


  Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB – ett utbildningspaket

  OBSERVERA 

  Under vecka 3, 2020 kommer Socialstyrelsen att byta system för utbildningsportalen. Då vi inte har möjlighet att flytta med någon användardata uppmanar vi dig som har ett användarkonto att logga in senast 20 december 2019 och spara ner dina eventuella kursbevis.


  Förbättringar för dig som användare i det nya systemet:

  • Inloggning med hjälp av mobilt Bank-ID.
  • Många av våra kurser kommer att ligga öppet så att de som vill kan ta del av dem utan att skapa användarkonto. För kursbevis krävs fortfarande inloggning.
  • Mer användarvänligt och trevligt gränssnitt.
  • Möjlighet att bygga ihop dina egna utbildningspaket utifrån material som finns i utbildningsportalen.

  Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på HVB och möter barn och unga. Webbutbildningen är ett komplement till kunskapsstödet Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Som ytterligare stöd finns en studiehandledning med förslag på hur utbildningen kan användas samt en powerpoint-presentation som kort beskriver utbildningspaketet. 


  I utbildningsmaterialet, som du finner längre ner på sidan, kommer du att lära dig om:

  • HVB-personalens ansvar
  • Gränssättning, regler och konsekvenser
  • Vikten av samsyn hos personalen
  • Hur man kan skapa ett gott vårdklimat för att förebygga våld och konflikter


  Att genomföra utbildningen

  Du kan genomföra utbildningen på flera sätt. Du kan välja att bara gå igenom webbutbildningen eller bara använda kunskapsstödet. Du kan även kombinera utbildningsmaterialen om du vill. För dig som vill leda utbildning i grupp finns också en studiehandledning.  Tid för genomförande

  Webbutbildningen är uppdelade i fyra kapitel och tar totalt cirka 60 minuter att genomföra. Du kan gå igenom webbutbildningen i din egen takt.  Klicka här för att se systemkraven för våra utbildningar. Länken öppnas i ett nytt fönster.  • Kapitel 1 HVB-personalens ansvar


   I den här delen får du en introduktion till resten av webbutbildningen. Den innehåller bland annat information om det tredelade föräldraskapet, ansvaret för omvårdnad, trygghet, god fostran och tillsyn enligt föräldrabalken, barnets rättigheter och olika typer av föräldraskap.


  • Kapitel 2 Gränssättning, regler och konsekvenser


   Du får ta del av fiktiva situationer reflektera över och diskutera med dina kollegor. I den här delen lär du dig mer om vikten av stabilitet och struktur, vad som kan vara bra att tänka på vid gemensamma och individuella regler och begränsningsåtgärder enligt föräldrabalken.


  • Kapitel 3 Samma syn på saken


   Här träffar du Thomas och hans kollegor när de får anledning att se över sina rutiner. Hur gör personalen för att alla i personalen ska agera konsekvent? Hur vet de unga att alla blir behandlade på ett likvärdigt sätt?


  • Kapitel 4 Att skapa ett gott vårdklimat


   Den här delen ger dig möjlighet att reflektera över hur man kan arbeta med den psykologiska och fysiska miljön för att förebygga konflikter och våld på HVB. Flera fiktiva fall låter dig tänka om hur man kan agera i olika situationer. Materialet innehåller också möjlighet att reflektera över sin egen attityd och sitt eget agerande angående stressiga och hotfyllda situationer.  • Övrigt material


  • Utgivare: Socialstyrelsen 

   Publicerad: 2019-06-03