Vanliga frågor och svar

Behandling av dina personuppgifter

För att du ska kunna få åtkomst till vissa webbutbildningar, kunna anmäla dig till kurstillfällen och seminarier eller ansöka till kurser som kräver särskild antagning skapar du ett personligt användarkonto i Utbildningsportalen. Med ett användarkonto har du bland annat möjlighet att ändra dina uppgifter och följa upp ditt utbildningsresultat på egen hand.


Socialstyrelsen är administratör av systemet och personuppgiftsansvarig. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.


Personuppgifterna som behandlas är de uppgifter som du lämnar, såsom namn, e-post, yrkesroll, inom vilken sektor du arbetar, samt uppgift om deltagande i utbildningar. Vid ansökan till vissa kurser kan även ytterligare uppgifter sparas i syfte att intyga behörighet för sökta kurser eller för fakturering för avgiftsbelagda kurser. I de fall kursen anordnas av en annan kurs- och utbildningsanordnare än Socialstyrelsen kan vi komma att skicka en deltagarlista med dina personuppgifter.


Behandlingen av dina personuppgifter i Utbildningsportalen är nödvändig för att Socialstyrelsen ska kunna fullgöra det avtal som ingås med dig i samband med att du anmäler dig till kurser och utbildningar i tjänsten.


Registrering av användarkonton gör det även möjligt för Socialstyrelsen att följa upp och utvärdera utbildningar. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 


När du ansöker till en SK-kurs (specialistkompetenskurs) behandlar vi dina personuppgifter som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning utifrån myndighetens roll att tillhandahålla och besluta om fördelning av platser till SK-kurserna.  


Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt användarkonto. Har du inte varit inloggad på ditt användarkonto under de 4 senaste åren så kan kontot komma att gallras. 


Utöver att Socialstyrelsens utbildningsadministratörer kan ta del av dina personuppgifter använder Socialstyrelsen ett personuppgiftsbiträde för tjänsten. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter endast utifrån instruktion av Socialstyrelsen. De uppgifter som behandlas i systemet blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Mer information om offentlighetsprincipen hittar du på regeringens webbplats.


Som registrerad har du flera rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett flertal rättigheter. Du kan läsa mer om dessa på Socialstyrelsens webbplats


Kontakt

Har du frågor om dina personuppgifter i utbildningsportalen eller vill avsluta ditt användarkonto kan du kontakta: utbildning@socialstyrelsen.se


Vill du komma i kontakt med Socialstyrelsens dataskyddsombud kan du kontakta: dataskyddsombud@socialstyrelsen.se


Senast uppdaterad: 2018-07-05