Vanliga frågor och svar

Kostar det något att göra en webbutbildning?

Alla webbutbildningar på Socialstyrelsens utbildningsportal är kostnadsfria.


Hur kommer jag åt webbutbildningen?

Första gången du besöker utbildningsportalen behöver du skapa ett användarkonto med användarnamn och lösenord. När du sedan är inloggad kan du gå till kurskatalogen "Socialstyrelsens kurser" och välja den webbutbildning du är intresserad av.


Hur lång tid tar en webbutbildning?

Hur lång tid en webbutbildning tar att genomföra är väldigt individuellt. Fördelen med webbutbildningar är att de går att genomföra i sin egen takt och det går att avbryta och fortsätta senare. Vissa webbutbildningar är upplagda som korta webbmoduler, medan andra är mer omfattande med flera avsnitt inne i en stor webbmodul. 


Samtliga webbmoduler ska registrera vilka delar du genomför så att du kan avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle. När du öppnar webbmodulen så visas vilka delar du redan har genomfört och vilka delar som återstår. Ibland visas det med gröna bockar, ibland syns det som en progressbar i anslutning till avsnittets bild eller rubrik. 


Får jag ett intyg på att jag har genomfört en webbutbildning?

Till vissa webbutbildningar finns det möjlighet att skriva ut ett kursbevis när du gått igenom alla moment i utbildningen och svarat på en utvärdering.


Jag upplever att jag har gjort hela webbutbildningen, men systemet verkar inte registrera detta.

Säkerställ att du har besökt alla sidor, tittar på alla filmer ända till slutet och gjort alla övningar. Vissa övningar kan även kräva att man har svarat tillräckligt mycket rätt för att det ska räknas som genomfört. Finns ett sådant krav kommer du i återkopplingen uppmanas att försöka igen.


Senast uppdaterad: 2017-06-08