Vanliga frågor och svar

Systemkrav – alla skärmar

Alla systemkrav som anges är minimikrav


Om utbildningen inte öppnas automatiskt och du får instruktion om att starta manuellt behöver du tillåta pop-up fönster i din webbläsare. Inställningarna för att tillåta pop-up är olika för olika webbläsare. Sök på nätet eller fråga IT-support på din arbetsplats.


Dator

PC: System 1 GHz processor

RAM: 4GB  


MAC:  iOS 9

RAM:  4GB


Internetuppkoppling: minst 2 Mbit/sek


Webbläsare

Windows PC: Internet Explorer 9, Google Chrome v 39, Opera 9.5, MS Edge 38

Mac: Safari 11.0, Google Chrome v 39, Firefox, Opera 9.5 


OBS: en del användare som använder webbläsaren Edge upplever problem med vissa av våra webbutbildningar. Därför rekommenderar vi i första hand att man använder en annan webbläsare.Surfplatta

iPad 3

Android 4.2 och inbyggd webbläsare

 


Mobil

iPhone 5 med IOS 8

Android - operativsystem Android 4.3  Som hårdvara rekommenderas Samsung Galaxy S3 eller motsvarande hårdvara och uppåt.


Webbutbildningar för alla skärmar

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik
Ett fall för teamet
Förskrivning av hjälpmedel
Migration och familj 
Om våld mot äldre

Personligt ombud
Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga
Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna
Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

Vård vid endometrios

Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen
Äldreomsorgens nationella värdegrund