Vanliga frågor och svar

Systemkrav – endast dator

Alla systemkrav som anges är minimikrav.


Om utbildningen inte öppnas automatiskt och du får instruktion om att starta manuellt behöver du tillåta pop-up fönster i din webbläsare. Inställningarna för att tillåta pop-up är olika för olika webbläsare. Sök på nätet eller fråga IT-support på din arbetsplats.


Dator

PC: System 1 GHz processor

RAM: 4GB  


MAC:  iOS 9

RAM:  4GB


Internetuppkoppling: minst 2 Mbit/sek


Webbläsare

Windows PC: Internet Explorer 9, Google Chrome v 39, Opera 9.5

Mac: Google Chrome v 39, Firefox, Opera 9.5 (ej Safari i dator)


En del användare som använder webbläsaren Edge upplever problem med vissa av våra webbutbildningar. Därför rekommenderar vi i första hand att man använder en annan webbläsare.


Adobe Flash Player kan behöva vara installerad och/eller uppdaterad. Det kan också vara nödvändigt att aktivera flash i den webbläsare du använder. Klicka på länken nedan för att komma till instruktioner: 
 
https://helpx.adobe.com/se/flash-player.htmlWebbutbildningar för dator 

Addiction Severity Index
E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten
Evidensbaserad praktik
Individbaserad systematisk uppföljning
Könsstympning av flickor och kvinnor

Läkemedelsbehandling av äldre

Läkemedelsgenomgångar för äldre
Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE

Samtal och råd om bra matvanor
Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – webbintroduktion