Vanliga frågor och svar - IBIC

Material för utbildade processledare i ÄBIC


Under hösten har vi publicerat ett material, stöd för lokal utbildning IBIC. Detta finns på utbildningssidan tillsammans med uppdaterat utbildningsmaterial från processledarutbildningen. Där finns även ett frågeformulär som den som inte gått IBIC processledarutbildning ska svara på om hen vill ha tillgång till materialet.