Vanliga frågor och svar - IBIC

Om tillfället är fullt och det finns en väntelista

Den som ska gå utbildningen skapar ett eget användarkonto i utbildningsportalen och anmäler sig till väntelistan. Men den som inte ska gå utbildningen ska då inte avboka sig själv, då ger systemet automatiskt platsen till en annan som står på kö. Istället ska ni meddela att ni önskar byta deltagare på utbildningen. Vi kan då gå in och ta bort och lägga till personer som finns i systemet. 


  1. Ny person skapar ett användarkonto och anmäler sig till väntelistan.
  2. Skicka ett meddelande till individensbehovicentrum@socialstyrelsen.se med uppgifter om nya personens namn och den e-postadress som angavs när användarkontot skapades. Meddela också vilken person vi ska avboka.
  3. Vi flyttar över deltagare från väntelistan till deltagarlistan.
  4. Vi avbokar sedan den som inte ska gå.