Vanliga frågor och svar - BBIC

Om tillfället är fullt och väntelistan är stängd

Den som ska gå utbildningen skapar ett eget användarkonto i utbildningsportalen. Meddela sedan namn och e-postadress till den deltagare som ska avboka sig, och den deltagare som ska gå utbildningen istället. Fakturan skickas i samband med att väntelistan stängs, och kommer därför vara ställd på den person som var anmäld den dagen. Det går dock bra att byta deltagare ändå.


  1. Ny person skapar ett användarkonto.
  2. Skicka ett meddelande till BBIC-utbildningar@socialstyrelen.se med uppgifter om nya personens namn och den e-postadress som angavs när användarkontot skapades. Meddela också vilken person vi ska avboka.
  3. Vi avbokar den som inte ska gå.
  4. Vi anmäler den person som ska gå.